DOCON stavebná spoločnosť

Sme stavebná spoločnosť, spol. s r.o. zameriavajúca sa na výstavbu rodinných a bytových domov, rekonštrukcie existujúcich domov a bytov, stavebný dozor a odborné poradenstvo.

Hlavné činnosti

 • poskytovanie komplexných stavebných služieb na kľúč
 • príprava rozpočtu stavby
 • vypracovanie realizačnej dokumentácie
 • školenia a vzdelávanie pre investorov i stavebných odborníkov

Máme alé dôvody prečo stavať s nami

 1. Poznáme trh a trh pozná nás. Máme fungujúce partnerské vzťahy a spolupracujeme so všetkými dôležitými dodávateľmi projektov, materiálov a technológií, ktorí môžu zásadne ovplyvniť kvalitu a cenu stavby Vášho domu alebo bytu.
 2. Máme know-how a kontakty. Máme prehľad o najnovších trendoch a inováciách v stavebníctve. Disponujeme rozsiahlymi znalosťami o kvalite a vlastnostiach stavebných materiálov, postupoch a technológiách. Neustále sa vzdelávame a školíme odborníkov a firmy v stavebníctve. Prednášame na technickej univerzite a VŠVU. Máme overenú spoluprácu s mnohými stavebnými odborníkmi a konzultantmi (architekti, statici, stavební konštruktéri a technológovia, stavbyvedúci, predajcovia stavebných hmôt), s remeselníkmi, so stavebnými pracovníkmi a s pomocnými robotníkmi.
 3. Podnikáme obozretne a zodpovedne. S nami nepodstupujete neprimerané riziko, lebo spolupracujeme s poisťovňou pri poistení všetkých základných rizík pri podnikaní v stavebníctve. Dodržiavame právne predpisy v oblasti stavebníctva. Konáme v súlade so Stavebným zákonom, s technickými normami a  technologickými postupmi odporučenými výrobcom.
 4. Radi komunikujeme s ľuďmi. Naším cieľom nie je len stavať kvalitné domy a byty, ale hlavne pomôcť klientom vybrať správne riešenia pre ich potreby. Preto radi poradíme klientom ako vybrať správny produkt, odborníka, projekt alebo službu.
 5. Sme s Vami od A po Z. Naučíme Vás orientovať sa v oblasti stavieb a bývania. Poradíme Vám pri realizácii Vášho projektu od myšlienky až po dokončenie stavby, aby ste dosiahli požadovaný výsledok – kvalitné bývanie, jednoduchú údržbu, ekonomickú a bezproblémovú prevádzku a primeraný rozpočet stavby.
 6. Poznáme cenu kvalitných riešení. Naše vnútorné procesy sú nastavené tak, aby sme vedeli poskytnúť kvalitné služby za prijateľné ceny. Vieme Vám ponúknuť optimálne alternatívy pre rôzne úrovne rozpočtu stavby. Pomôžeme Vám vyhodnotiť výhody a nevýhody návrhov viacerých stavebných riešení na základe našich skúseností a expertízy.
 7. Máme prax s kontrolou kvality stavebných prác. Naša prax zahŕňa autorský a stavebný dozor a vedenie stavebného denníka, s ktorými máme bohaté skúsenosti. Vieme posúdiť realizovateľnosť termínov dodania, kvalitu vykonávaných stavebných prác, správnosť montáže jednotlivých stavebných systémov, odbornú spôsobilosť stavebných firiem. Vykonávame audit budov a poskytujeme podklady pre energetický certifikát stavieb.
 8. Chceme byť féroví voči sebe aj Vám. Našou víziou je byť najlepšou firmou v oblasti stavby rodinných domov a bytov na kľúč a v poskytovaní poradenstva pri komplexných stavebných činnostiach na Slovensku. Svoj úspech si zakladáme na kvalitnej práci pre klientov a na zodpovednom prístupe k dodávateľom, štátnym úradom, k životnému prostrediu a spoločnosti.
 9. Ponúkame komplexné služby na jednom mieste. Stavebné poradenstvo v oblasti architektúry, statiky a stavebných konštrukcií. Vypracovanie rozpočtov stavieb. Príprava realizačnej dokumentácie stavby. Školenia a vzdelávanie odborníkov a firiem v stavebníctve. Naša služba inžinieringu zahŕňa vybavovanie žiadostí územného a stavebného konania, žiadosti o kolaudačné rozhodnutie, žiadosti o zmenu termínu dokončenia stavby, o zmenu stavby pred dokončením a odstránenia stavby v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 10. Písomná záruka pre Vašu istotu. Váš pocit istoty je pre nás dôležitý. Preto podpisom zmluvy o dielo získavate písomnú záruku na všetky stavebné práce, úpravy, ako aj na kvalitu použitých stavebných materiálov a technológií. Motiváciou pre našu spoľahlivú a zodpovednú prácu je úsilie o dodanie kvalitnej stavby v dohodnutom termíne a podľa prianí klientov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a budovaní nášho dobrého mena.

Čo poskytujeme

 • inžiniering
 • výkaz výmer
 • realizačný projekt
 • rozpočítavanie stavieb
 • školenia investorov
 • audit budov
 • stavebný dozor
 • autorský dozor
 • rekonštrukcia stavieb
 • realizácia stavieb